Paikkakunnista puhtia kuntaliitoksiin

29.8.2011 Kirjoittanut Marko Terviö

Oman kunnan katoaminen kartalta voi olla monella tapaa harmillista. Kuntaliitoksiin liittyy konkreettisia huolia, eivätkä kaikki ehdotetut kuntaliitokset välttämättä ole kannattavia. Mutta silloin kun järkisyyt puoltavat liitosta, niin olisi sääli jos tunnesyyt olisivat esteenä yhdistymiselle. Kuntaliitokset pitäisi pystyä järjestämään siten, että paikallistuntoon liittyvät “aineettomat” hyödykkeet voitaisiin yhä tuottaa pienempien paikkakuntien tasolla. Tämä olisi mahdollista aivan minimaalisin kustannuksin.

Paikkakuntajako olisi laissa määritetty koko maan kattava aluejako kuntatason alapuolella. Paikkakuntien tehtävänä olisi alueellisen identiteetin säilyttäminen, mutta siihen ei liittyisi poliittisen vallan käyttöä. Paikkakunta voisi olla sama kuin varsinainen kunta, mutta esimerkiksi kuntaliitoksen yhteydessä olisi luontevaa, että yhdistymisen osapuolet (niin halutessaan) säilyisivät paikkakuntina. Käytännön merkitys olisi pieni: aivan minimissään paikkakunta säilyttäisi kuntien kyltit vaakunoineen ja rajat kartoilla sekä toimisi tilastointiyksikkönä.

Suurkuntajakoa hienompi paikkakuntajako olisi myös hyödyllinen alueellisen informaation jäsentämisessä. Kuntajaon harveneminen aiheuttaa jo nyt pientä harmia niin tutkijalle kuin uutisten seuraajallekin. Monet tilastotiedot julkistetaan kunnittain jaoteltuna, ja harvempi jako kadottaa informaatiota. On helppo aggregoida pienempiä yksiköitä suuremmiksi, mutta jako päinvastoin vaatii säveltämistä. Aikasarjavertailutkin luonnistuvat paremmin kun aluejako ei muutu kesken kaiken.

Myös jo kartalta kadonneiden kuntien henkiinherättäminen paikkakuntina olisi mahdollista. Ainakin tällaisen asian ajaminen olisi harmiton tapa nurkkapatrioottisen energian kanavoitumiselle.

Paikkakunnille voisi toki antaa muitakin käyttötarkoituksia. Varsinaiset budjettia vaativat palvelutehtävät kuuluvat kuitenkin valtuustojen hallitsemien kuntien vastuulle. En missään nimessä kannattaisi yhtä lisäporrasta mihinkään hallintoon tai päätöksentekoon.

Avainsanat: ,

Aihealueet: Julkinen talous, Kaupunkitalous

Vastaa