Valtiovarainministeri luo Suomeen oman “puutullin”

1.8.2010 Kirjoittanut Pertti Haaparanta

Ensi vuoden budjettiesityksessä valtiovarainministeri synnytti energiaverouudistuksessa Suomelle oman “puutullin”, veroyhdistelmän, jonka vaikutukset ovat samat kuin puutullilla Venäjällä on.

Budjetitiehdotuksessa korotetaan suhteellisen paljon sellaisten energialähteiden verotusta, jotka tuottavat paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Yksi poikkeus oli, turpeen käyttöä verotetaan hyvin kevyesti. Viime torstaina 29.7. valtiovarainministeriön avoimesti poliittinen valtiosihteeri (unohdin nimen) puolusti päätöstä YLE:n aamupäivän uutisissa sillä, että se vähentää puun käyttöä energian tuotannossa siitä, mitä se olisi, jos turvetta verotettaisiin samoin kuin muita samapäästöisiä energialähteitä. Näin puuta jää enemmän muuhun, erityisesti metsäteollisuuden käyttöön.

Veropäätöksen vaikutus on pitkälle sama kuin puutullin Venäjällä. Raakapuun metsäteollisuuden ulkopuolista puun kysyntää vähennetään siitä, mitä se olisi, jos verotus olisi tehokasta ts. samapäästöisiä lähteitä verotettaisiin samalla tavalla ja turpeen sanotaan olevan samanlainen päästöjen lähde kuin kivihiilen. Näin puun hinta pidetään alempana kuin se muuten olisi. Siten metsäteollisuus saa valtion tukea ilman, että tuki näkyy suoraan millään budjetin momentilla, se näkyy vain alempina energiaverotuloina.

Venäjän puutullin tarkoitus on aivan sama: puutulli alentaa puun hintaa ja tekee puun jalostuksen kannattavammaksi. Se parantaa sekä jo olemassa olevan tuotannon kannattavuutta ja kannustaa investoimaan uuteen kapasiteettiin. Jälkimmäinen lienee ollut erityisesti Venäjän tavoitteena.

Energiaverouudistuksella yritetään tietysti saavuttaa muutakin. Erityisesti sen avulla halutaan kasvattaa turpeen kysyntää. Tämä nostaisi turpeen hintaa ja siten turpeentuottajien tuloja. Tiedotusvälineet ovat kuvailleet budjettiehdotusta vaalibudjetiksi. En ole aivan ymmärtänyt sitä, mitä ne ajavat takaa. Mutta energiaverouudistus kyllä käy esimerkiksi vaalibudjettiajattelusta: se kertoo hyvin, mitä tahoja valtiovarainministerin korva on kuunnellut. Mielenkiintoista on myös, että yleensä kaikkialla ja erityisesti sosiaaliturvassa tehottomuuden pöpöjä näkevä valtiovarainministeriö näin luo tietoisesti tehottoman energiaverojärjestelmän.

Valtiovarainministerin veroehdotus tukee myös Venäjän puutullia. Alempi (siis taas tehokkaaseen verotukseen nähden) puun hinta Suomessa tekee puun viennistä venäläisille vähemmän kannattavaa. Siksi puun tarjonta Venäjän sisäisillä markkinoilla kasvaa ja alentaa sielläkin sen hintaa.

Energiaverouudistuksella on ylläkuvattuja vaikutuksia vain, jos turve on parempi korvike kuin puu kivihiilelle ja muille energialähteille, joiden verotus kiristyy enemmän kuin turpeen. Mutta näinhän täytyy olla, sen ovat varmasti ministeriön puolueettomat virkamiehet selvittäneet. Vaikutusten täytyy myös olla merkittäviä, ei kai ministeri muuten olisi tällaista energiaveroehdotusta tehnyt.

Nyt kun Suomi siis säätää oman “puutullinsa” voi pohtia, olisiko liian rohkeaa odottaa, että Suomi tekisi järkevän päätöksen ja lakkaisi vaatimasta Venäjää luopumaan omastaan ehtona Venäjän WTO-jäsenyydelle. Pahoin pelkään, että vaatimuksesta ei luovuta, valitettavasti.

Avainsanat: , ,

Aihealueet: Energia, Julkinen talous, Kansainvälinen talous

4 kommenttia kirjoitukseen “Valtiovarainministeri luo Suomeen oman “puutullin””

 1. seppo koskimäki kirjoitti:

  Jotaas viisaat viisastelevat toisten kustannuksella,kun satavuotis perinteet antaneet ovat päätäntävaltaa,mikä on parasta,mikä ei.
  Jo luulisi jokaisen näkevän että systeemivirheitä tuetaan pakkomaksuilla,veroilla,tukiaisilla,lahjuksilla.Kun aikanaan vallanpitäjien kassakirstu oli tyhjentymässä pääsi sotavoimat sitä täyttämään.näin on jatkettu viimeisen tuhannenvuoden ajan häikäilemättä,hävinneet ovat tyhmiä,voittajat sankareita,menetelmistä välittämättä.Nyt on ekologia muotisana,mutta paskaa ei saa mainita,vaikka sen näkee mihin se päättyy.Lopputulos on kuitenkin selvä,verottajan taskuun,toisten ensin maksettua kaikki turha.mikä on kiusaksi tehty,kun systeemi useimmiten on sisäkiertoinen,vertaa munuaistoiminnan vaiheita.
  Se mikä pysyy maanrajojen sisäpuolella voi olla hyödyksi,vientihäviö,
  vastaan tuontihäviö,senpäätelköön jokainen itse.Tosin mahdollisuudet vaikuttaa asiaan tosi rajoitetut ovat,sen on vallanpitäjät järjestäneet ajat sitteen. seppo.

 2. Pekka Pirilä kirjoitti:

  Mikä on se neutraali tilanne, missä puun hintaa ei tueta eikä nosteta liikaa?

  Päästökaupan ideaksi on väitetty sitä, että päästöoikeuden hinta ohjaa toteuttamaan päästövähennykset siellä, missä ne on tehokkainta tehdä. Nyt on kuitenkin Suomessa ja muissakin maissa toteutettu päällekkäisiä maksuja, kuten päästöoikeuden hinnan kanssa samaa luokkaa oleva hiilidioksidiperusteinen energiavero tai liikennepolttonesteiden verotus, jonka taso on hyvin paljon korkeampi. On siis käytännössä päädytty hylkäämään ajatus, että päästökauppa saisi ohjata optimaaliseen tulokseen. (Toisaalta on myös annettu päästöoikeuksia ilmaiseksi, mikä kumoaa päästökaupan hintatason vaikutuksen investointipäätöksiin, mutta ei käyttöön ja synnyttää pahoin ympäristötavoitteiden vastaisia insentiivejä päätöksentekijöille.)

  Metsäteollisuuden tuotteet, kuten paperi, päätyvät käyttöketjunsa lopussa usein myös energianlähteeksi, mutta tästä ei makseta tukea teollisuuslaitokselle, joka raaka-ainetta on ensimmäisenä käyttänyt eikä hyvitystä tule myöskään tuotteen myyntihinnan kautta. Täten vaikutukseltaan samankaltaisista toimista toiseen (energiakäyttöön) vaikutetaan tukemalla veropolitiikalla käyttäjän puustamaksukykyä, mutta toista (raaka-ainekäyttöä) ei tueta.

  Kaiken kaikkiaan tämä erilaisten ympäristöperusteisten verojen ja tukien kokonaisuus on lähes kaikilta osiltaan ristiriitainen. Vaatii perusteellista paneutumista päästä edes likimäärin selville toimenpiteiden kokonaisvaikutuksista ja siitä, mitä lopulta tuetaan ja mitä rangaistaan ja kuinka voimakkaasti. Suuria eroja ei myöskään ole perusteltu järjestelmällisesti, vaan ratkaisujen todelliset perusteet ovat joko päättäjienkin ymmärryksen ulkopuolella tai sitten niitä piilotellaan tahallisesti - molemmat tekijät ovat varmasti osallisina merkittävässä mitassa.

 3. kari kuukkanen kirjoitti:

  Oheisessa artikkelissa on unohdettu, etta Suomen puun hinta polttoaineena ei maaraydy ainoastaan Suomen metsateollisuuden ja paikallisen energiakayton perusteella. Suurin uhkakuva on ,etta Suomen puu ajautuu poltettavaksi Euroopan muihin maihin ,joissa tukitoimet puun ja biomassan energiakayton suhteen ovat aivan toista kertaluokkaa kuin Suomessa. Jo nyt Euroopasssa maksetaan biomassasta energian tuotannossa enemman kuin mita Suomen metsateollisuus maksaa raakaaineestaan.

 4. Kaarina Pitkänen kirjoitti:

  MIKSI turvetta ei veroteta yhdenvertaisesti?

  MIKSI luontoa tuhotaan; turvehan on luonnon “imupaperi” tulvavesille.
  Toisaalta suot ovat erinomainen kuntokoulu, marja-aitta ja monimuotoinen
  eläintenkin tarvitsema turva-alue.

  MIKSI tuhotaan soita, vaikka tiedetään niiden heikosti uusiutuvan ja
  turpeenpolton saastuttavan ilmaan enemmän kuin esim. kivihiilen.

  Monta arvokasta suota on tuhottu - mitä jää tuleville sukupolville - RAISKIOT!

Vastaa