Arkisto aihealueelle ‘Energia’

Viisas päätös Fingridistä

22.6.2009 Kirjoittanut Matti Liski

Hallitus on linjannut hankkivansa enemmistön kantaverkkoyhtiö Fingridistä. Taustalla on EU:n sähkömarkkinadirektiivi, jonka mukaan tuottajat eivät saa hallita kantaverkkoyhtiöitä.

EU:ta usein parjataan, mutta tässä on hyvä esimerkki muutoksesta, jota kotimaisin voimin ei oltaisi saatu aikaan ainakaan seuraavaan 100 vuoteen. On erittäin hyvä asia, että valtiolla on määräysvalta kantaverkkoyhtiössä.
(lisää…)

Tuulivoiman syöttötariffi ylimitoitettu

4.5.2009 Kirjoittanut Matti Liski

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama työryhmä on tehnyt ehdotuksen tuulivoiman syöttötariffin rakenteesta ja suuruudesta. Tämä kirjoitus on kopio ministeriöön lähettämästäni lausunnosta. Arvioni mukaan tuen taso on reilusti ylimitoitettu.

(lisää…)

Mikä houkuttaa ydinvoimaa Suomeen?

23.4.2009 Kirjoittanut Matti Liski

Miksi ydinvoima näyttää kannattavan meillä paremmin kuin muualla? Teollisuuden Voima (TVO) aloitti uuden yksikön rakentamisen ensimmäisenä Euroopassa. Samaan aikaan muualla ydinvoimaa ei koettu kannattavaksi. Miksi näin?

Vastaus on periaatteessa yksinkertainen: Suomessa vaaditaan ydinvoimalta huomattavasti alempaa tuottoa. Julkaistujen laskelmien mukaan investoinnin vuosittainen tuottovaatimus on 6 prosentin tuntumassa, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa vaatimus ylittää helposti 10 prosenttia. Ero on huima, kun arvioitavana on jopa 40 vuoden tulovirran nykyarvo. Mutta mikä selittää korkoeron? (lisää…)

Kenen kuuluu päättää ydinvoimasta?

8.4.2009 Kirjoittanut Matti Liski

Teollisuus ja energiayhtiöt ovat esittäneet, että kaikille ehdotetuille lisäydinvoimahankkeille tulee myöntää rakentamislupa, kunhan yhteiskunnan asettamat yleiset reunaehdot toteutuvat.  Niiden mukaan markkinat tietävät kustannukset ja rakentamistarpeen ja siksi osaavat päättää kuinka monta hanketta kannattaa toteuttaa.

Tähän ajatteluun sisältyy virhe, josta hallitus ja energia- ja ilmastopolitiikan johto eivät näytä olevan tietoisia.

(lisää…)