Arkisto avainsanalle ‘rationaalisuus’

Mitä sanottavaaa neuvottelupeliteorialla voisi olla aseellisten konfliktien syistä?

6.1.2022 Kirjoittanut Topi Miettinen

Tilanne Ukrainan ympärillä on jännittynyt. Kreml on esittänyt vaatimuksen NATO:n itälaajentumisen rajaamiselle. NATO:n pääsihteeri taas on korostanut Ukrainan ja Venäjän länsinaapureiden oikeutta päättää omasta puolustuksestaan ja liittoutumisestaan. Kremlin valmiutta ja halukkuutta käynnistää laajamittainen aseellinen hyökkäys Ukrainaan on joissakin arvioissa pidetty korkeana.

(lisää…)

Usko tai älä - päättelyä Bayesin mukaan

17.8.2010 Kirjoittanut Ari Hyytinen

Kuinka käsitystä jonkin tapahtuman todennäköisyydestä pitäisi päivittää, kun käyttöön saadaan uutta tietoa tapahtumasta? Bayesin sääntö on ehdolliseen todennäköisyyteen liittyvä matemaattinen ilmaisu, jonka voidaan tulkita kuvaavan sitä, miten käsityksiä voi ja tulisi päivittää.

Toisinaan Bayesin säännön soveltaminen tuottaa yllättäviäkin tuloksia.

(lisää…)

Talousennusteiden tarkkuudesta

29.12.2009 Kirjoittanut Ari Hyytinen

Suomen kansantaloutta koskevista talousennusteista on kirjoitettu viime aikoina paljon. Erityisesti on pohdittu yleiseen talouskehitykseen ja valtion verotulojen kehitykseen liittyvien ennusteiden osumatarkkuutta ja niiden käyttöä talouspoliittisessa päätöksenteossa.

(lisää…)

Onko altruismi paternalistista?

23.7.2009 Kirjoittanut Ari Hyytinen

Altruisti on henkilö, joka auttaa muita ihmisiä pyyteettömästi. Hän tekee niin omasta tahdostaan ilman oman edun tavoittelua ja ilman odotusta vastavuoroisesta avusta.

Paternalisti on puolestaan henkilö, joka haluaa (tai ainakin haluaisi) “holhota” tai “ohjata” muita ihmisiä, silloinkin kun he eivät sitä pyydä tai halua.  Paternalistisen toiminnan taustalla on ajatus, että ihmiset tekevät toisinaan virheitä, eivätkä he aina tiedä (ainakaan paternalistin mielestä), mikä heille on hyväksi. (lisää…)